W piątek (27 listopada br.) w godz. 8:00-9:50 odbędzie się test diagnostyczny z chemii. Uczestnicy – klasy 3b (sala 68), 3c (sala 61), 3eP (sala 62)
Miejsce i opiekunowie:
sala 61 – p. prof. A. Wieczór
sala 62 – p. prof. R. Starczewska-Bieńkowska
sala 68 – p. prof. B. Pietrewicz (od 8:50 p. prof. I. Paprzycka)
Zmiany w przydziale sal:
8:00 – 2bg + p. prof. I. Paprzycka --> sala 44
8:55 – 2cl + p. prof. B. Pietrewicz --> sala 44

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca