Prosimy uczniów o dostarczenie w tym tygodniu na lekcje religii podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, kartki z rekolekcji,  w celu wpisania obecności do e-dziennika. Jeśli lekcja religii przypada w planie w czwartek lub piątek, prosimy przewodniczących klas o dostarczenie kompletu kartek do katechetów.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca