Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie odbędzie się 8 grudnia 2017 (piątek) o godz. 9:00. Wszyscy uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w olimpiadzie spotykają się o godz. 8:45 w Wyższej Szkole Bankowej na ul. Fordońskiej 74. Każdy uczestnik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie, którą należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 7 grudnia br. Opiekunem jest p. prof. D. Sokołowska.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca