Zapraszamy wybranych przedstawicieli każdej klasy na prezentację naszych gości z Turcji, którzy chcieliby przybliżyć nam swój kraj. Pokaz odbędzie się 8 grudnia 2017 (piątek) w Auli Copernicanum UKW, w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, o godz. 12:00. Wyjście ze szkoły o godz. 11:40 z p. prof. Z. Olędzką.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca