Dnia 9 stycznia br. (wtorek) w godz. 13:00 - 14:30 odbędą się I zajęcia matematyczne prowadzone przez p. dr. B. Mockiewicz , zatytułowane "Kongruencje". Zajęcia odbędą się w Instytucie Matematyki, UKW, ul. Weyssenhoffa 11, w sali 105. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy 2aL.

Wyjście ze szkoły o godz. 12:40. Po zajęciach uczniowie udają się do domu. Opiekunem jest p. prof. Z. Olędzka.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca