Pełni dumy informujemy społeczność szkolną, że Weronika Lazoryk (klasa 2ag) i Barbara Piątkowska (klasa 3bg) zdobyły tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Ogromne gratulacje!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca