Dnia 14 marca br. (środa) w godz. 11:50-13:20 odbędą się I zajęcia matematyczne z "Teorii Ramseya" prowadzone przez p. dr. Piotra Sworowskiego. Zajęcia odbędą się w Instytucie Matematyki, UKW, ul. Weyssenhoffa 11, w sali 2. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy 2aL.

Wyjście ze szkoły o godz. 11:40. Po zajęciach uczniowie udają się do domu. Opiekunem jest p. prof. M. Wenderlich.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca