W czwartek (15 marca br.) o godz. 9:00 rozpocznie się konkurs matematyczny "Kangur". Miejsce: sale 41, 42, 43, 44, 45, 61, 64 i 67. Przydział do sal na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca