Dnia 17 kwietnia (wtorek) o godz. 10:00-11:30 odbędą się I zajęcia matematyczne z Liczb zespolonych prowadzone przez p. dr Agnieszkę Łukasiewicz. Zajęcia odbędą się w Instytucie Matematyki, UKW, ul. Weyssenhoffa 11, w sali 2. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie klasy 2a i 2d.

Wyjście ze szkoły o godz. 9:45

Opiekunowie: klasa 2a - p. prof. D. Giedrojć     klasa 2d - p. prof. M. Wenderlich

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca