W piątek 1 kwietnia Samorząd Uczniowski zachęca uczniów i nauczycieli do wspólnej zabawy. Uczniowie, którzy w inteligentny i ciekawy sposób przebiorą się za wybranego nauczyciela aktualnie uczącego w naszej szkole będą zwolnienie z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek w tym dniu. Warunek - nauczyciel na danej lekcji musi odgadnąć za kogo przebrał się uczeń! Wierzmy w Waszą kreatywność, poczucie smaku i kulturę osobistą.
Będzie też można zastąpić nauczyciela przy tablicy i poprowadzić za niego lekcję!  Warunek - co najmniej dzień wcześniej nauczyciel musi się zgodzić na taką formę zabawy i podać wam temat do realizacji. Możecie wtedy posadzić swojego profesora w ławce uczniowskiej :-) Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. Taka okazja w tym roku szkolnym więcej się nie powtórzy!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca