W dniach 14 - 28 maja 2018 roku odbędzie się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności "Kompetencje 2018" dla uczniów klas 2 i 3 gimnazjum. Badanie uczniów oceni poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem, z matematyki i języka angielskiego (klasy II gimnazjum) oraz z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (klasy III gimnazjum). Dodatkowo uczniowie będą odpowiadać na krótkie kwestionariusze mierzące czynniki związane z nauką danego przedmiotu lub ich planami zawodowymi na przyszłość.  Badanie będzie polegało na rozwiązaniu testu na komputerze a udział w badaniu jest anonimowy.

Harmonogram badania - klasy II gimnazjum

Harmonogram badania - klasy III gimnazjum

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca