Patronatem zostały objęte tegoroczna klasa II e (klub ekonomiczny) i klub ekonomiczny klasy Ie (od nowego roku szkolnego 2016/2017).
W ramach programu organizowane będą dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich SGH na terenie kampusu Uczelni i w murach naszej szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH i współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Udział w programie stwarza również licealistom naszej szkoły możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim.

Lista szkół objętych patronatem

Sukces VI LO

Współpraca