Patronatem zostały objęte tegoroczna klasa II e (klub ekonomiczny) i klub ekonomiczny klasy Ie (od nowego roku szkolnego 2016/2017).
W ramach programu organizowane będą dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich SGH na terenie kampusu Uczelni i w murach naszej szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH i współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Udział w programie stwarza również licealistom naszej szkoły możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim.

Lista szkół objętych patronatem

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca