Termin zwrotu książek (w tym podręczników) do biblioteki mija w poniedziałek 18 czerwca! Prosimy wszystkich uczniów o rzetelne rozliczenie się z wypożyczonych książek.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca