Termin zwrotu książek (w tym podręczników) do biblioteki mija w poniedziałek 18 czerwca! Prosimy wszystkich uczniów o rzetelne rozliczenie się z wypożyczonych książek.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca