Konkurs „Młode Diamenty” to konkurs stypendialny dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który ma pomóc w rozwoju ich talentu i stymulować jak najwcześniejsze ich wejście w świat poważnej nauki i techniki, rozwijać zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak: biologia, chemia, ekologia, zarządzanie środowiskowe oraz medycyna i nauki o zdrowiu. Zgłoszenia dokonuje uczeń poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz załączników (między innymi życiorysu z opisem zainteresowań, osiągnięć i publikacji oraz opinii opiekuna naukowego). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2016.
Laureat pierwszego miejsca otrzyma stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie maksymalnie do czasu ukończenia studiów, opiekę mentora oraz komputer przenośny marki Apple, laureat drugiego miejsca otrzyma komputer marki Apple, a trzeciego - komputer marki Dell.
Szczegóły na stronie: http://www.voxel.pl/mlode-diamenty

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca