Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości

(wyniki egzaminu maturalnego) we wtorek, 3 lipca br. Maturzyści z lat wcześniejszych odbierają dokumenty od godz. 12:00 w sekretariacie.
Harmonogram:

3al - 10:00 - sala 46 3bl - 10:15 - sala 52 3cl - 10:30 - sala 46
3dl - 10:45 - sala 52 3el - 11:00 - sala 46 3fl - 11:15 - sala 52

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać świadectw, upoważniają pisemnie inną osobę (wzór upoważnienia).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca