Osoby zainteresowane udziałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej prosimy o zgłaszanie się do 21 września br. poprzez e-dziennik do p. prof. A. Sajny. Uczniowie poniżej 16 roku życia również mogą wziąć udział w zawodach, ale muszą przesłać na adres uczelni pisemne zgody rodziców dotyczących przetwarzania wizerunku. Jest to warunek konieczny, by zostać zarejestrowanym.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca