Osoby zainteresowane udziałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej prosimy o zgłaszanie się do 21 września br. poprzez e-dziennik do p. prof. A. Sajny. Uczniowie poniżej 16 roku życia również mogą wziąć udział w zawodach, ale muszą przesłać na adres uczelni pisemne zgody rodziców dotyczących przetwarzania wizerunku. Jest to warunek konieczny, by zostać zarejestrowanym.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca