Zapraszamy do udziału uczniów III klas gimnazjów oraz licealistów. Czekają cenne nagrody pieniężne. Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16 października 2018 r. Szczegółowe informacje tutaj. Tematy prac konkursowych:
dla gimnazjów: "W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?"
dla szkół ponadgimnazjalnych: "190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?"

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca