Wszystkie osoby, które zapisały się na operę "Manru" 5 i 6 października, proszone są o osobisty odbiór biletów i ich opłacenie w kasie Opery przed spektaklem na hasło "VI LO".

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca