W poniedziałek, 8 października br., odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Osoby, które chciałyby wziąć udział w Olimpiadzie, proszone są o przyjście na długiej przerwie do sali 45.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca