W piątek (12 października br.) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Harmonogram dnia:
7:10-12:35 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem,
12:45 - uroczystość w sali gimnastycznej, ślubowanie uczniów klas pierwszych;
z pozostałych klas udział biorą 3-osobowe delegacje. 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca