W dniach 12 oraz 19 marca br. (wtorek), w godz. 10:00-11:30 odbędą się I zajęcia matematyczne na temat Dowody Twierdzenia Pitagorasa prowadzone przez p. dr Karolinę Mroczkowską. Zajęcia odbędą się w Instytucie Matematyki, UKW, ul. Weyssenhoffa 11, w sali nr 2. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie klasy 2a, 2d oraz 2e (blok ekonomiczny i nauk ścisłych). Szczegóły wyjścia tutaj.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca