Dnia 15 -16 maja 2019 (środa-czwartek) uczniowie klasy 2b oraz 2c udają się na zajęcia do Zakładu Inżynierii Tkankowej, Collegium Medicum, ul. Karłowicza 24. Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, według listy z dziennika. Harmonogram wyjścia.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca