Uczniowie trzecich klas gimnazjum proszeni są o odbiór oryginałów zaświadczeń tytułu laureata i/lub finalisty w sekretariacie szkoły.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca