Informujemy, że dnia 13 czerwca 2019 (czwartek), o godz. 11:00 w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, przy ul. Kaliskiego 7, w Bydgoszczy, odbędzie się Gala Laureatów Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych. Laureaci wraz z opiekunami wychodzą ze szkoły o godz. 9:50.

Szczegóły wyjścia

Również tego dnia o godz. 13:30 w Auli Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1, w Bydgoszczy odbędzie się wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek laureatom i finalistom olimpiad i turniejów.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca