• pomaga1
  • pomaga1

W czwartek (13 czerwca br.) odbyły się gale dla uczniów, którzy uzyskali w tym roku szczególne osiągnięcia naukowe w konkursach i olimpiadach oraz ich nauczycieli - opiekunów.
Prezydent Miasta Bydgoszczy - Pan Rafał Bruski przyznał Nagrody dla 44 uczniów (laureatów i finalistów olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych oraz laureatów konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów) oraz 18 nauczycieli - opiekunów nagrodzonych uczniów. Relacja z wydarzenia tutaj.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik wręczył dyplomy oraz pamiątkowe statuetki dla 13 uczniów VI LO (laureatów i finalistów olimpiad) oraz 10 nauczycieli - opiekunów "Olimpijczyków". Relacja z wydarzenia tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca