Informujemy, że w dniach 11 lipca br. (od godz. 12:00) do 15 lipca br. (do godz. 15:00) będzie odbywało się potwierdzanie woli nauki w VI LO dla osób zakwalifikowanych. W tym czasie kandydat lub osoba upoważniona:

  • dostarcza oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminów (jeśli wcześniej tego nie zrobił),
  • deklaruje wybór drugiego języka obcego (francuski – od podstaw lub kontynuacja lub niemiecki – kontynuacja),
  • dostarcza opisane 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • deklaruje, jeśli dotyczy, wybór przedmiotu: religia lub/i etyka,
  • dostarcza podpisane przez rodzica oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór dokumentu).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca