• pomaga1
  • pomaga1

Informujemy, że od poniedziałku (16 września br.) rozpoczynają się zajęcia wychowania fizycznego na basenie w Pałacu Młodzieży. Szczegółowa informacja tutaj. W planie lekcji na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym również zaznaczono, które grupy będą chodziły w I semestrze na basen (w planie symbole B1, B2, B3, B4 i B5).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca