Dyrekcja szkoły ogłasza konkurs na logo stypendium im. Marka Wermusa. Informacje o fundatorze znajdują się na półpiętrze w gablocie. Wybrane logo będzie umieszczane na dyplomach oraz listach intencyjnych. Dyrekcja przewiduje nagrodę za najlepszy projekt. Prace można składać do 16.10 w sekretariacie! Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca