W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas maturalnych wychodzą w listopadzie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Paderewskiego 26. Harmonogram:

klasa 3e – 4 listopada 2019 r. – poniedziałek, godz. 8:00 – opiekun p. prof. J. Lewandowski

klasa 3d – 5 listopada 2019 r. – wtorek,  godz. 12:45 – opiekun p. prof. I. Kotecka

klasa 3b – 7 listopada 2019 r. – czwartek, godz. 12:45 – opiekun p. prof. K. Warczak

klasa 3f – 18 listopada 2019 r. – poniedziałek, godz. 13:30 – opiekun p. prof. K. Lubiński

klasa 3c – 28 listopada 2019 r. – czwartek, godz. 12:45 – opiekun p. prof. J. Lewandowski

klasa 3a – 29 listopada 2019 r. – piątek, godz. 13:30 – opiekun p. prof. J. Lewandowski

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca