Prosimy tegorocznych finalistów i laureatów olimpiad licealnych o zgłoszenie się do p. prof. Anny Karaszewskiej (Klub Promocji Talentów, sala 24 lub 25) do 22 kwietnia br. (piątek).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca