Informujemy o następujących terminach dla uczniów klas maturalnych:

  • poniedziałek (25 kwietnia), godz. 10:55 (aula) - obowiązkowe szkolenie dot. egzaminu maturalnego,
  • poniedziałek (25 kwietnia), godz. 17:00 - zebrania rodziców z wychowawcami, przydział sal
  • piątek (29 kwietnia), godz. 15:00 (aula) - uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca