Informujemy, że jest możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w Bydgoszczy. Jest ono niezbędne przy korzystaniu z biletu sieciowego uczniowskiego. Dotyczy to jedynie uczniów, którzy otrzymali legitymację wg nowego wzoru (bez adresu zamieszkania).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca