Serdecznie zapraszamy uczniów w wieku 16-20 lat do uczestnictwa w International Public Speaking Competition – kolejnej edycji międzynarodowego konkursu krasomówczego organizowanego przez English Speaking Union.

Tematem polskich eliminacji i polskiego finału 2020 jest Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Jest to również temat finału w Londynie. Uczestnicy przygotowują 5-minutowe przemówienia, związane z podanym tematem, ale ustalają tytuł własnego wystąpienia.
 
Eliminacje regionalne odbędą się w sobotę, 7 marca 2020, w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, przy ul. Bernardyńskiej 6/8 w Bydgoszczy.

Ogólnopolski finał odbędzie się w sobotę, 21 marca 2020, w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.

Zwycięzca polskiego finału weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w dniach 11-15 maja 2020 w Londynie.
 
Zgłoszenie wraz z napisanym szkicem speecha należy zgłosić do pani dr Moniki Izbaner do dnia 10.02.2020.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca