Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

Dzisiaj jest pierwszy dzień pracy zdalnej zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Pojawiają się, jak było to do przewidzenia, problemy natury technicznej. Słabo działa DzE - przeładowany pewnie licznymi wejściami.

Takie sytuacje mogą się powtarzać. Proszę, byście ustalili z nauczycielami dodatkową formę kontaktu (np. n-l kontaktuje się z 1 osobą w klasie, ta przesyła komunikat reszcie klasy/grupy). Jeżeli, z przyczyn technicznych nie będzie mogła odbyć się lekcja on-line, bądźcie gotowi realizować treści samodzielnie, zgodnie z poleceniami nauczycieli.

Te pierwsze 2 tygodnie pracy zdalnej będą sprawdzianem skuteczności wybranych rozwiązań - być może, jeśli czas ograniczenia działalności szkoły przedłuży się, będziemy je zmieniać lub modyfikować.

Życzymy powodzenia i owocnej pracy na łączach!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca