Przypominamy, że zgodnie ze Statutem VI LO (§ 85 pkt. 5) zabronione jest rejestrowanie i upowszechnianie w jakiejkolwiek formie lekcji i innych wydarzeń szkolnych na terenie Szkoły i poza nią bez zgody nauczyciela uczącego lub Dyrektora Szkoły. Poza tym regulaminy wszystkich komunikatorów, z których korzystamy w ramach edukacji zdalnej, przewidują konieczność zgody wszystkich użytkowników na nagrywanie spotkania. Zatem w przypadku robienia zdjęć, nagrywania zajęć on-line mamy do czynienia ze złamaniem przepisów RODO i Statutu VI LO.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca