We wrześniu w szkole odbywać się będą wybory nowego przewodniczącego. Kalendarz wyborczy przedstawiamy poniżej:

  • do 11 września (drugi piątek września) kandydaci mają czas na złożenie programów, autocharakterystyk, opinii wychowawców i zebranie potrzebnych podpisów poparcia,
  • od 11 września do 24 września trwa kampania wyborcza kandydatów,
  • 24 (czwartek) września organizowana jest debata wyborcza, po debacie zaczyna się cisza wyborcza,
  • 25 września (piątek) organizowane jest głosowanie,
  • 28 września (poniedziałek) na długiej przerwie organizowane jest pożegnanie starego Samorządu połączone z podziękowaniami dla Dyrekcji, Opiekunów, Skarbnika i Zastępców oraz następujące zaraz później ujawnienie wyników piątkowego głosowania.

Kandydatury i dokumenty zbierają:
Jakub Jarczewski (kl. 3c)
P. Prof. Agnieszka Markowska (w bibliotece, czytelni lub świetlicy)

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca