W Europejskim Dniu Języków z prawdziwą przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji nowego uczniowskiego projektu Erasmus+ "C.C.A. Climate Change Awareness". Do VI LO i liceów z Włoch i Portugalii, z którymi w zeszłym roku realizowaliśmy projekt eTwinning o tym samym tytule, dołączyły szkoły ze Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w obecnym roku szkolnym działania projektowe będą się odbywały na platformie eTwinning. Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszej Twinspace i czytania informacji zamieszczanych na stronie szkoły pod logotypem Erasmus+, gdzie wkrótce opublikujemy regulamin rekrutacji do projektu. Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca