Miło nam poinformować o wynikach konkursu literackiego Krótka forma.
Spośród prac przesłanych przez uczniów szkół podstawowych jury postanowiło nagrodzić 3 opowiadania, przyznając trzy równorzędne nagrody. Laureatkami konkursu są:
Laura Bukalska (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Julia Lewińska (Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy)
Anna Przymus (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy).
Nagrody zostaną dostarczone do szkół do końca kwietnia.

Jury postanowiło również wyróżnić publikacją w wydawnictwie książkowym prace następujących uczennic i uczniów:
Laura Bukalska (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Julia Lewińska (Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy)
Anna Przymus (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
oraz
Barbara Białczyk  (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Klaudia Demska  (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Michalina Kłaczyńska  (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Marcelina Krysiak (Szkoła Podstawowa nr 16 w  Bydgoszczy)
Natalia Mikuła (Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy)
Lena Olszyńska  (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Zuzanna Poreda (Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy)
Antonina Śliwa (Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy)
Barbara Wysk (Szkoła Podstawowa nr 16 w  Bydgoszczy).
Wydanie zbioru opowiadań planowane jest wczesna jesienią. Egzemplarze autorskie zostaną przekazane szkołom.

Gratulujemy uczennicom i ich nauczycielkom.

Sukces VI LO

Współpraca