• pomaga1
  • pomaga1

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania społeczności uczniowskiej z Panią Dyrektor przypominamy, że do środy 1 czerwca czekamy na propozycje od każdej klasy dotyczące pomysłów, jak chcielibyście wspólnie spędzić te przyjemne letnie dni od 21 do 23 czerwca. Propozycje od każdej klasy prosimy przynosić do biblioteki!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca