Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować, że VI LO zajęło XIV miejsce w Polsce (drugie w województwie i pierwsze w Bydgoszczy) w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. Opracowując ranking brano pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych (matematyka - pozom podstawowy oraz matematyka, fizyka, informatyka, biologia i chemia - poziom rozszerzony) oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Więcej informacji na stronie http://www.perspektywy.pl/
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca