część humanistyczna z zakresu języka polskiego - 91,5%część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 83,1%
część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki - 94%
część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych - 90,1%
język angielski na poziomie podstawowym - 96,2%
język angielski na poziomie rozszerzonym - 90,5%
język niemiecki na poziomie podstawowym - 99,6%
język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 93,6%

Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych wyników!!!

 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca