1. Wnioskodawca (uczeń) wybiera opiekuna dydaktycznego swojego projektu oraz uzyskuje jego akceptację. Opiekun podpisuje plan rozwoju edukacyjnego ucznia. Wtedy uczeń dostarcza wniosek (wypełniony w panelu logowania) w celu uzyskania podpisu na oświadczeniu dyrektora szkoły  (najpóźniej 23 września br.).
2. Wychowawca ucznia wypełnia zaświadczenie o średnich ocenach i dostarcza do sekretariatu szkoły (najpóźniej 23 września br.).
3. Uczeń odbiera podpisany wniosek oraz zaświadczenie, kompletuje dokumentację i dostarcza do odpowiednich organów (zgodnie z regulaminem).

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca