Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w szkole została zamieszczona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VI LO. Wyniki nie są jeszcze dostępne w systemie naboru elektronicznego. Potwierdzanie woli nauki w VI LO (złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz podpisów) odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem K-P Kuratora Oświaty od 17 do 24 lipca br. Miejsce pracy komisji rekrutacyjnej - sala 24 (parter). Czas pracy - 17 lipca br. w godz. 12:00-15:00, pozostałe dni w godz. 8:00-15:00.
wzór oświadczenia

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat