Dnia 8 września br. (piątek), na długiej przerwie, w sali 52 odbędzie się spotkanie uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach z matematyki, prowadzonych przez p. dra hab. Piotra Jędrzejewicza - nauczyciela akademickiego UMK w Toruniu. Zajęcia te są świetną propozycją na wzbogacenie wiedzy oraz dają możliwość sumiennego przygotowania się do zawodów Olimpiady Matematycznej. Zapraszamy na spotkanie uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w roku ubiegłym oraz wszystkich miłośników matematyki.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat