W czwartek (14 września br.) o godz. 17:00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami wszystkich klas (zgodnie z załącznikiem).  Informujemy, że zebranie rodziców uczniów klasy 2ag zostało przełożone na 18 września br. na godz. 17:30.

Przydział sal

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca