Informujemy, że dnia 7 lipca 2016 o godzinie 10:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do VI LO.

Osoby zakwalifikowane do VI LO zapraszamy o potwierdzanie woli uczęszczania do naszej szkoły (podpis można złożyć w sekretariacie) do 25 lipca do godziny 15:00.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do VI LO nastąpi 27 lipca o godzinie 12:00.

Całej społeczności ZSO nr 6 w Bydgoszczy życzymy
udanych wakacji, dobrego i bezpiecznego wypoczynku
oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

Odbiór świadectw maturalnych odbędzie się 5 lipca br. (wtorek) wg następującego harmonogramu:

klasa 3a - 9:00, sala 52 (p. prof. B. Szmańda)
klasa 3b - 9:20, sala 46 (p. prof. M. Pawlak)klasa 3c - 9:40, sala 52 (p. prof. M. Roś)
klasa 3d - 10:00, sala 46 (p. prof. K. Warczak)
klasa 3e - 10:20, sala 52 (p. prof. A. Nakielska-Kowalska)
klasa 3f - 10:40, sala 46 (p. prof. K. Hyżyk)
Absolwentów z lat wcześniejszych zapraszamy po odbiór świadectw/aneksów od godz. 11:00.
Osoby, które nie będą mogły osobiście odebrać świadectw, aneksów, muszą pisemnie upoważnić wybraną osobę. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz czytelny podpis osoby upoważniającej.

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z poniższych stypendiów dla absolwentów:

Stypendium Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - uchwała 2014 oraz uchwała 2015

stypendium pomostowe

Informujemy, że decyzją Pana Prezydenta Rafała Bruskiego w dniach od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Bydgoszczy, będą mogli bezpłatnie korzystać z basenów przyszkolnych, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, w dni robocze od chwili otwarcia do godz. 14:00.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pana Profesora Tadeusza Tyburka, wieloletniego pracownika naszej szkoły (od 1952 do 1990 roku w VI LO), legendarnego matematyka. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb poprzedzony mszą św. żałobną odbędzie się dnia 28.06.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Bielawki w Bydgoszczy.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat