Dnia 25.10.2018 (czwartek), o godz. 9:00, w czytelni odbędzie się I etap Olimpiady Przedmiotowej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956". Po części pisemnej odbędzie się etap ustny. Opiekun: p. prof. M. Radzińska-Siedlaczek

Dnia 8 listopada br. (czwartek) o godz. 14:25 w sali 52 odbędą się wewnątrzszkolne zawody szachowe gimnazjum i liceum. Po zawodach podane zostaną składy drużyn na zawody międzyszkolne gimnazjum (7 XII - piątek) i liceum (10 XII – poniedziałek). Opiekun: p. prof. J. Lewandowski

Dnia 24 października 2018 (środa), w godz. 13:00-14:00 odbędzie się etap szkolny Konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie proszeni są o przybycie do sali 45 o godz. 12:50. Prosimy pamiętać o oświadczeniach.

Opiekun: p. prof. M. Radzińska-Siedlaczek

Zapraszamy uczestników wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Conrada na zebranie, które odbędzie się we środę 24 X 2018 na dużej przerwie w sali nr 46.

22 października 2018 projekt eTwinning "Speak up, even if your voice shakes" otrzymał kolejne wyróżnienie, tym razem Europejską Odznakę Jakości eTwinning. Oznacza to, że praca nauczycieli i uczniów została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Serdecznie gratulujemy.

Dnia 23 października br., o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach Koła psychologicznego. Zbiórka zainteresowanych przed gabinetem pedagoga szkolnego.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca