23 czerwca br. pożegnaliśmy uroczyście p. prof. Alojzego Markwitana oraz p. Wandę Bogusławską, wieloletnich pracowników naszej szkoły, którzy przechodzą na emeryturę. Dziękujemy za oddaną pracę na rzecz szkoły i życzymy wszystkiego na nowym etapie życia.

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w szkole została zamieszczona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VI LO. Wyniki nie są jeszcze dostępne w systemie naboru elektronicznego. Potwierdzanie woli nauki w VI LO (złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz podpisów) odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem K-P Kuratora Oświaty od 17 do 24 lipca br. Miejsce pracy komisji rekrutacyjnej - sala 24 (parter). Czas pracy - 17 lipca br. w godz. 12:00-15:00, pozostałe dni w godz. 8:00-15:00.
wzór oświadczenia

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z poniższych stypendiów dla absolwentów:

Stypendium Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - uchwała 2014 oraz uchwała 2015 (zmiany do uchwały z 2014 r.)

Stypendia pomostowe skierowane do maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin - szczegóły tutaj.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości (wyniki egzaminu maturalnego) w piątek, 30 czerwca br. Maturzyści z lat wcześniejszych odbierają dokumenty od godz. 11:00 w sekretariacie.
Harmonogram:

3al - 9:00 - sala 46 3dl - 9:45 - sala 52
3bl - 9:15 - sala 52 3el - 10:00 - sala 46
3cl - 9:30 - sala 46 3fl - 10:15 - sala 52

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać świadectw, upoważniają pisemnie inną osobę (wzór upoważnienia).

W poniedziałek (19 czerwca) odbył się plener malarski w Ostromecku, pod hasłem: "Joseph Conrad oczami młodych". Jury pod czujnym okiem p. prof. Agnieszki Markowskiej, przyznało 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia:
- I nagroda - "Lata młodości" Natalia Cyrklaff 1fl
- II nagroda - "Rasizm, czyli droga do samozagłady ludzkości" Maria Zabielska 2bl
- III nagroda - "Spokój Conrada" Julia Jasudowicz 2bl
- Wyróżnienie - "Ostoja" Maciej Stefaniak 2bl
- Wyróżnienie - "Józef" Julia Jasudowicz 1bl
Serdecznie gratulujemy! Nagrody będą wręczane podczas zakończenia roku w auli.

Z radością informujemy, że w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego "ALBUS" laureatami zostali: z klas I gimnazjum - Aleksandra Kałużna, Martyna Jazdon, Weronika Lazoryk i Hubert Kowalski, z klas II gimnazjum - Maria Skibicka, Dawid Kaszyński oraz Zofia Rybicka. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat