Informujemy, że w zakładce "Rodzic" zamieszczono zakres ubezpieczenia dla uczniów VI LO. Wysokość składki: 42,35 zł. Uczniowie zainteresowani ubezpieczeniem proszeni są o wpłatę do 3 października br. u skarbnika klasowego (przedstawiciel rodziców).

Piłkarze i Piłkarki ręczne drużyny VILO. Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć SKS oraz terminów rozgrywek odbędzie się 19.09.br. (środa), na długiej przerwie, w sali gimnastycznej. Chcesz dołączyć do naszej drużyny??? Zapraszamy!!!

Zapraszamy do udziału uczniów III klas gimnazjów oraz licealistów. Czekają cenne nagrody pieniężne. Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16 października 2018 r. Szczegółowe informacje tutaj. Tematy prac konkursowych:
dla gimnazjów: "W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?"
dla szkół ponadgimnazjalnych: "190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?"

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat