Informujemy, że do 27 września 2016 roku uczniowie klas III gimnazjum muszą złożyć pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu (załącznik 3a). Uczeń, który wybierze język, którego zaczął się uczyć w gimnazjum, ale chciałby go zdawać również na poziomie rozszerzonym, dodatkowo wypełnia załącznik 3d. Obie deklaracje do odbioru u wychowawców.

Ponadto, w terminie nie później niż do 15 października 2016 roku należy dostarczyć dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Informacja o egzaminie
Harmonogram egzaminów
Komunikat o przyborach na egzaminie
Komunikat o dostosowaniach

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat