W piątek (15 kwietnia br.) w godz. 9:00-12:00 odbędzie się próbna matura z chemii. Udział biorą klasy 3b, 3c oraz Klub Przyrodniczy klasy 3e. Miejsce - sale 65 i 67. Opiekunowie: 9:00-10:45 - p. prof. M. Roś (s. 65) , p. prof. L. Ligaj-Stankieiwcz (s. 67), 10:45-12:00 - p. prof. M. Kamińska (sala 65), p. prof. A. Karaszewska (sala 67).

W ogólnopolskim konkursie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej "Indeks wcześniej" (z zakresu m.in. elektrotechniki, podstaw elektroniki, energetyki oraz automatyki) 8 uczniów VI LO zostało laureatami: Wojciech Stróżecki (I miejsce), Marek Teske (II miejsce), Michał Woźnicki, Marcin Brzykcy, Maciej Hałupka, Tomasz Łukomski, Aleksandra Wyrzykowska, Maksymilian Michalski. Serdecznie gratulujemy!

W 52. Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. A. Swinarskiego Marek Bebyn (3c) zdobył 8 lokatę i uzyskał tytuł laureata. Finalistami zostali Łukasz Madej (3b) oraz Filip Lachowski (2c). Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy uczniów chętnych do pomocy Samorządowi Uczniowskiemu w organizacji sobotniego Dnia Promocji Szkoły na zebranie organizacyjne w najbliższą środę 13 kwietnia na długiej przerwie do sali 44. Szukamy elokwentnych, kulturalnych i zorganizowanych pasjonatów, którzy zarażą kandydatów do naszej szkoły swoja pasją :-)

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej przyznał Wojciechowi Kończewskiemu (3a) Nagrodę im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepsze zredagowanie jednego z zadań finałowych LXVII Olimpiady Matematycznej. Serdecznie gratulujemy!

21 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16:15 odbędzie się w naszej szkole XXIX Turniej Szachowy. Zapraszamy do udziału. Miejsce - sala 44. 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat